Heer - Willrich farbige Propaganda-Postkarte - Ritterkreuzträger Oberwachtmeister Johann Schmölzer

am 23.3.1945 gelaufen, E 71, Zustand 2.
215795
€ 25,00